Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


Všeobecné obchodní podmínky 

Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky se vztahují ke všem nákupům v internetovém obchodě spravnekrmivo.cz. Internetový obchod provozuje společnost správnékrmivo.cz s.r.o., IČ: 04251601, DIČ: CZ04251601. Provozovatel je plátce DPH. Obchodní podmínky blíže vymezují a specifikují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Objednávka

Po úspěšném dokončení objednávky v internetovém obchodě spravnekrmivo.cz na Vaši emailovou adresu obdržíte potvrzení této objednávky. Objednávka je v danou chvíli platná a námi správně zaevidovaná. V případě, že zvolíte způsob platby dobírku, zboží uhradíte při převzetí. Pokud si jako způsob platby zvolíte platbu předem, spolu s potvrzením Vaší objednávky obdržíte i potřebné údaje o platbě. Velká většina zboží, které naleznete v nabídce internetového obchodu spravnekrmivo.cz, je skladem. Naprostou většinu objednávek se snažíme expedovat ještě v den přijetí,  nejpozději však do tří pracovních dnů od data přijetí Vaší objednávky. Zboží tedy doručíme na Vámi uvedenou adresu v co nejkratším termínu.

Doprava a platba

Pro přepravu Vámi zakoupeného zboží využíváme služeb přepravních společností a České pošty. 

Formu dopravy si sami zvolíte před dokončením objednávky. Při nákupu zboží nad 1 498 Kč je pro Vás dopravné a balné ZDARMA. Při nákupu do 1 499 Kč je cena dopravy 169 Kč nebo 199 Kč dle zvoleného dopravce. Doběrečné je již zahrnuto v ceně dopravy, jedná se tedy o konečnou cenu dopravného a balného.

V eshopu spravnekrmivo.cz lze platit několika způsoby - platba při převzetí zboží "Dobírka" je možná ve všech variantách přepravy zboží. Navíc při doručování Vámi zakoupeného zboží přepravní společností Geis je ve většině případů možná platba dobírky platební kartou. Pokud si jako způsob platby zvolíte platbu předem, spolu s potvrzením Vaší objednávky obdržíte i potřebné údaje o platbě převodem na náš účet. Vámi objednané zboží Vám odešleme ihned po připsání platby na náš účet.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Všechny objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu spravnekrmivo.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Elektronická objednávka je platná pouze v případě, kdy jsou vyplněny všechny formulářem vyžadované údaje a informace. Za místo dodání je považována adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vlastnické právo ke zboží vzniká kupujícímu po uhrazení celé kupní ceny včetně případných nákladů na přepravu a jeho převzetím. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu spravnekrmivo.cz, kupující souhlasí se shromažďováním a archivováním jeho osobních údajů a údajů o jeho nákupech. Prohlašujeme, že veškeré zboží, nabízené v rámci internetového obchodu spravnekrmivo.cz, pochází od oficiálních výrobců. Všechny ceny uváděné v internetovém obchodě spravnekrmivo.cz jsou konečné. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky pouze v případě, kdy jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka zboží objednat. O této skutečnosti prodávající neprodleně informuje kupujícího.

Odstoupení od kupní smlouvy a reklamace

Kupující má právo podle § 53 Zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Případné reklamace vyřizujeme v souladu s obchodními podmínkami internetového obchodu spravnekrmivo.cz a v souladu s právním řádem platným v České Republice. Zboží vždy reklamujte u provozovatele dle podmínek reklamace, viz. níže, na adrese info@spravnekrmivo.cz.

Kupující je povinen bezprostředně po převzetí zboží toto zboží překontrolovat a o případných zjištěných vadách neprodleně informovat prodávajícího. Oznámení o nalezených vadách musí kupující učinit výlučně písemnou formou a to na emailovou adresu info@spravnekrmivo.cz. Zde podrobně popíše, o jaké vady se jedná a jak se vady projevují. Ke každé reklamaci je nutné doložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány. Tyto doklady obdržíte vždy spolu s objednaným zbožím. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího nejpozději do čtyř pracovních dnů od doručení reklamace o způsobu jejího vyřízení. V případě, že kupující prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci, je nutné, aby kupující zaslal zboží kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním obalu, nebo obalu odpovídající kvality, včetně veškerých součástí dodávky. Dopravce neručí za nesprávně zabalené zásilky. Výrobce ve většině případů neuznává záruku u reklamovaného zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před samotnou přepravou k reklamaci. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném nebo nesprávném obalu nebude brán zřetel. Prodávající nikdy nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba vždy začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Nikdy nevracejte zboží nebo nezasílejte reklamované zboží na dobírku. Takováto zásilka nebude převzata. Tímto se zbytečně prodlužuje doba vyřízení Vašeho požadavku.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že všechny získané osobní údaje (jméno, příjmení, telefonní čísla, emailovou adresu a poštovní adresu) jsou přísně důvěrné. Budou použity výhradně pro interní potřebu internetového obchodu spravnekrmivo.cz a dodavatele krmiv firmy STAZ s.r.o. Žádné osobní údaje nebudou zveřejňovány, poskytovány třetím osobám či nijak zneužívány. Osobní údaje jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Pokud dojde k situaci, kdy je nutné předat osobní údaje zákazníka jinému subjektu, provozovatel se zavazuje, že tyto údaje předá až se souhlasem dotčeného zákazníka. Bez tohoto souhlasu nelze jakékoliv osobní údaje předávat. Zákazník využíváním služeb internetového obchodu spravnekrmivo.cz dává svůj svobodný souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace o zákazníkovi, které se dále doplňují při zadávání objednávek. Každý zákazník má právo požádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to výhradně písemnou formou na emailu info@spravnekrmivo.cz. Přístup registrovaným zákazníkům do internetového obchodu správné krmivo.cz je chráněn přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Z tohoto důvodu nenechávejte Vaše heslo volně přístupné jiným osobám. V opačném případě by mohlo dojít k jeho zneužití a následně i ke zneužití Vaší registrace a Vašich údajů. Za případné zneužití přístupového hesla provozovatel nenese žádnou odpovědnost.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky vždy platí v aktuálním znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu spravnekrmivo.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 1 hodiny od odeslání objednávky, nebo poté, je-li dodavatelem prokazatelně překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem. Účastníci se výslovně, ve smyslu § 262 odstavce 1 Zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména § 409 a následujícími.